Breakout Session 1

 

Samenwerking met de markt (session in Dutch)

Overheden kunnen door maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) inzetten op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten en een belangrijke impuls geven aan producten en diensten van klimaatneutrale, circulaire en inclusieve ondernemers. Daarbij zijn dialoog en samenwerking tussen markt en overheid essentieel voor begrip van elkaars belangen en behoeften, en voor succesvolle resultaten. Daarom organiseert MVO Nederland samen met PIANOo op 3 oktober één van de sessies tijdens dit congres voor publieke inkopers: Samenwerking Markt & Overheid.

 

De sessie start met een korte introductie van MVO Nederland over mogelijkheden voor samenwerking, ontwikkelingen in de markt en kansen die de markt ziet. Ook lichten een marktpartij en een overheid toe wat er in hun samenwerking goed is verlopen. In het tweede deel gaan we de dialoog in praktijk brengen en krijgen markt en overheid de kans om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Session Description 

Presenters

Shirley Justice, MVI-expert bij MVO Nederland